Odtruwanie

Odtruwanie

Odtruwanie alkoholowe stosuje się, gdy osoba regularnie piła alkohol w dużych ilościach w wyniku czego doszło do zatrucia organizmu. Zatrucie tego typu jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i powoduje uciążliwe dolegliwości, dlatego niezbędna jest interwencja lekarza mająca na celu odtruwanie organizmu, które może trwać od jednego do kilku dni.

Objawy alkoholowego zatrucia organizmu to: utrata przytomności, zaburzenia rytmu pracy serca, w cięższych przypadkach może dojść do śpiączki, spłyconego oddechu, występowania dreszczy, potów czy występowania wymiotów. Podczas picia w organizmie człowieka dochodzi do wytworzenia się rzędu toksyn, prowadzi to do zaburzeń gospodarki elektrolitowej i niedoborów jonów potasu, magnezu, sodu oraz witamin głównie grupy B. Poza tym picie doprowadza do zaburzeń metabolizmu, praktycznie wszystkich narządów, a najbardziej narażone są: mózg, serce, wątroba, trzustka, nerki, mięśnie i nerwy obwodowe.

Aby usunąć alkohol z organizmu i te objawy bezpiecznie opanować podaje się środki farmakologiczne, czyli leki: uspokajające, nasenne, przeciwpadaczkowe, przeciwdrgawkowe, glukozę wraz dożylnymi wlewami kroplówek z witaminami i elektrolitami.

Odtrucie alkoholowe

Odtrucie alkoholowe zaczynamy od dokładnej oceny stanu ogólnego i psychicznego pacjenta. Mogą się pojawić objawy abstynencyjne do których w ramach symptomów somatycznych zalicza się: drżenie rąk lub w nasilonych postaciach drżenie całego ciała; nadmierna potliwość; przyśpieszona akcja serca; wysokie nadciśnienie; zażółcona skóra lub też białka oczu; obrzękła wątroba; ból w nadbrzuszu; nudności, wymioty. Z objawów psychicznych może się pojawić: niepokój; lęk; bezsenność; złe samopoczucie; obniżony nastrój; drażliwość; dysforia; nieadekwatne zachowania; agresywne czyny; zaburzenia świadomości; majaczenie alkoholowe; omamy.

Wymienione powyżej objawy zespołu abstynencyjnego, to bardzo poważny stan, nierzadko zagrażający życiu, dlatego najważniejsze jest, aby odtrucie alkoholowe przeprowadzone zostało pod opieką lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki lub opiekuna medycznego w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach i przy pomocy niezbędnych leków. Odtrucie alkoholowe ma dążyć do oczyszczenia zatrutego piciem alkoholu organizmu i przygotowanie go do terapii.

Odtruwanie alkoholowe cena

Odtruwanie alkoholowe cena w naszym ośrodku zależy od czasu trwania i waha się od 1000 zł za 1 dzień pobytu do 2000 zł za 2 dni pobytu. Z kosztów dodatkowych kroplówka to jest koszt 250 zł na życzenie, a badanie lekarskie 250 zł. Lekarz wystawia zwolnienie chorobowe na cały pobyt w ośrodku.

Zatem czas trwania odtruwania alkoholowego wynosi od 1 do 2 dni i zależy od długości trwania ciągu alkoholowego, wieku pacjenta, stanu wątroby, ogólnego stanu zdrowia oraz nasilenia objawów abstynencyjnych. Samo odtrucie alkoholowe jest tylko przerwaniem ciągu picia i nie jest traktowane jako leczenie alkoholizmu, dlatego po wytrzeźwieniu pacjenta kładziemy nacisk na zmotywowanie go do kontynuacji leczenia w postaci podjęcia terapii odwykowej. Niestety część osób detoksykowanych jest zdania, że odtrucie alkoholowe jest wystarczającym „poświęceniem”, dlatego na terapię odwykową decyduje się niewielu.