Ośrodek leczenia uzależnień

Ośrodek leczenia uzależnień

Nasz ośrodek leczenia uzależnień zatrudnia zespół terapeutyczny, który ma charakter interdyscyplinarny i składa się z: psychoterapeutów uzależnień, psychologów, lekarza, pielęgniarki oraz opiekunów. W ramach leczenia uzależnień łączymy farmakoterapię z psychoterapią, a sam program terapii dzielimy na kilka głównych etapów:

1) Rozpoczynanie procesu trzeźwienia – nawiązanie kontaktu, budowanie motywacji do zmiany, wstępne rozpoznanie problemów życiowych i ich związku z uzależnieniem.

2) Praca nad uznaniem choroby i powstrzymaniem się od picia alkoholu lub zażywania narkotyków – rozpoznanie własnej bezsilności wobec picia czy zażywania, budowanie tożsamości uzależnionego i wspieranie abstynencji.

3) Rozbrajanie wyżej opisanych mechanizmów i zapobieganie nawrotom uzależnienia.

4) Praca nad zmianą zachowań i sytuacji społecznej chorego – naprawa szkód wywołanych piciem czy zażywaniem, budowanie prozdrowotnego otoczenia, rozwijanie umiejętności związanych z zapobieganiem nawrotom.

5) Rozwiązywanie problemów osobistych – rozwijanie umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych, zmian destrukcyjnych form relacji z innymi ludźmi, budowanie pozytywnej wizji własnej osoby i zewnętrznego świata.

Nasz ośrodek leczenia uzależnień stosuje metodę psychoterapii, która przybiera formy:

1. terapii grupowej, która jest znakomitym rozwiązaniem dla osób nałogowo pijących alkohol lub zażywających substancje psychoaktywne. Człowiek uzależniony ma zaburzone relacje z innymi ludźmi – zwłaszcza z bliskimi i znajomymi. Grupa terapeutyczna jest doskonałym miejscem, ponieważ człowiek uzależniony z reguły stroni od niepijących ludzi spoza jego otoczenia, a cały świat widzi jako wielką, dziką dżunglę. Na spotkaniu w grupie od nowa „na trzeźwo” uczy się otaczającej go rzeczywistości, a także zaczyna dostrzegać, iż inni ludzie mogą być dla niego podporą, źródłem siły i odwagi w walce z chorobą. Kolejnym pozytywnym aspektem uczestnictwa osoby uzależnionej w grupie jest to, iż może ona poznać samą siebie. Na spotkaniach w grupie, pacjenci zauważają, iż nie są sami ze swoim problemem – bo inni przechodzą przez to samo co oni. Osoby uzależnione bardzo często negatywnie oceniają samych siebie – cechuje je bolesne poczucie wstydu wynikające ze swojego zachowania, na grupie zauważają, iż nie są jedynymi, którzy odczuwają to samo. Podczas spotkań w grupie terapeutycznej każdy każdemu daje wiarę w to, że pokonają swój nałóg i że już nie popełnią więcej tych samych błędów. Z kolei osoby oporne z czasem zaczynają utożsamiać się z „towarzyszami niedoli” i nabierają przekonania, że skoro inni mówią o sobie, to i oni również powinni coś powiedzieć – i tak zaczynają mówić. Poza tym grupa ma moc udzielania konstruktywnych i korektywnych informacji zwrotnych, dzięki którym osoba może zmienić swoje nieprawidłowe przekonania na temat swojego picia alkoholu czy zażywania narkotyków. Ostatnią kwestią, przy pomocy której grupa lepiej oddziałuje na jednostkę niż sam terapeuta jest możliwość konfrontowania z niedostrzeganymi i niewygodnymi faktami dotyczącymi picia czy zażywania.

2. terapii indywidualnej, która jest bardzo istotnym dodatkiem do grupowego programu leczenia. To właśnie w czasie indywidualnego spotkania z terapeutą rozpoczyna się ciężka praca nad motywowaniem pacjenta do leczenia i dalszych spotkań. Indywidualne spotkania z terapeutą są dla pacjenta dodatkową podporą w okresie zmagania się z jego uzależnieniem. Terapeuta przeprowadza diagnozę problemową i dostosowuje program terapii do indywidualnej sytuacji pacjenta. Podczas indywidualnych spotkań z terapeutą, pacjent odkrywa to, kim tak naprawdę jest i jak wielkich zniszczeń dokonało w nim picie czy zażywanie. Wreszcie w atmosferze wzajemnego zaufania może porozmawiać o sprawach, na temat których być może nie chce mówić na terapii grupowej.

Nieocenionym dopełnieniem terapii w ośrodku leczenia uzależnień jest tzw. Program Dwunastu Kroków AA lub Grupa Wsparcia. Znaczna część ośrodków terapeutycznych zachęca swoich pacjentów do brania udziału w spotkaniach takiej grupy. W naszym ośrodku spotkania takiej grupy również się odbywają.

Ośrodek leczenia alkoholizmu

Nasz ośrodek leczenia alkoholizmu lub narkomanii w ramach psychoterapii kładzie nacisk na uczestnictwie pacjentów w:

1.            Zajęciach edukacyjnych zadaniem których jest zdobycie przez pacjentów odpowiedniej wiedzy na temat skutków uzależnienia, które miały wpływ na zdrowie, rodzinę, kontakty międzyludzkie, duchowość, prace zawodową itp.

2.            Sesjach zapobiegania nawrotom. Niestety, jeżeli pacjent po terapii nie stosuje się do zaleceń, to często bywa tak, że może ponownie zacząć pić alkohol czy zażywać narkotyki. Aby do tego nie doszło w naszym ośrodku pracuje się nad nawrotami uzależnienia. Podczas takich sesji dokonuje się analizy sytuacji, w której pacjent może ponownie zacząć pić czy zażywać. W czasie zajęć, każdy z obecnych ma za zadanie sporządzić listę własnych sygnałów ostrzegawczych, które mogą zwiastować nawrót choroby. Na sesjach pacjenci przyswajają wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z sytuacjami, podczas których zagrożona jest ich trzeźwość.

3.            Treningach psychologicznych takich jak: TAZA (trening asertywnych zachowań abstynenckich), trening asertywności, trening interpersonalny, trening konstruktywnych zachowań, trening metod radzenia sobie z emocjami czy głodem alkoholowym czy narkotykowym.

Każdy trening zmierza do rozwoju u pacjentów naszego ośrodka niezbędnych umiejętności, które będą im potrzebne do radzenia sobie z różnymi, społecznymi sytuacjami. Umiejętne radzenie sobie z ciężkimi sytuacjami zmniejszy ryzyko wystąpienia u nich nawrotu uzależnienia. Ponadto należy mieć świadomość, że sam proces leczenia jest bardzo długi i mozolny, co wymaga dużej wytrwałości i pracy nad samym sobą. Jednak praca terapeutyczna z pewnością zaprocentuje na przyszłość, a dzięki niej pacjenci rozpoczną trzeźwe życie.

Ośrodki leczenia uzależnień cennik

Ośrodki leczenia uzależnień cennik za pobyt kształtują na podstawie różnych czynników:

  • czasu trwania leczenia, z reguły im dłuższy pobyt w ośrodku, tym ceny wyższe,
  • lokalizacji ośrodka lub standardu budynku, ośrodki przy dużych miastach lub w regionach turystycznych posiadające pokoje 1-osobowe, saunę, basen, boisko do gry w piłkę, koszykówkę czy kort tenisowy zwykle są droższe od pozostałych.
  • Korzystania z detoksu, jeżeli pacjent przyjeżdża pod wpływem alkoholu lub narkotyków i wymaga detoksu przed terapią, to podnosi to koszt leczenia.

Jednak to co powinno mieć znaczenie przy cenniku w ramach pobytu w ośrodku leczenia uzależnień, to stosowanie przez ośrodek skutecznych metod, a nie atrakcje, gdyż to dla nich przyjeżdża się na terapię. W naszym ośrodku stosujemy 2 metody psychoterapię poznawczo-behawioralną uzależnień i farmakoterapię.

Podsumowując oferty prywatnych ośrodków leczenia uzależnień cennik w nich kształtuje się do nawet 20 tys. zł. za 4-ro tygodniowy pobyt w pewnym ośrodku pod Warszawą. W naszym ośrodku leczenia uzależnień cennik waha się od 3.5 do 9 tys. zł za 28 dni w zależności od trybu leczenia. Szczegółowy cennik znajduje się w zakładce cennik.